Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd.

Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd.

회사 세부 사항
주소 : 추가되세요 : 88 번, 밍리 도로, 리유 산업 지역, 톈위안 구, 주조우 시, 후난성 Province.P.R.C. P.C :412007
공장 주소 : 추가되세요 : 88 번, 밍리 도로, 리유 산업 지역, 톈위안 구, 주조우 시, 후난성 Province.P.R.C. P.C :412007
근무 시간 : 8:00-17:30(북경 시간) (북경 시간)
비지니스 전화 : 86-731-22778508(근무 시간)   (근무 시간) (비 근무 시간)
팩스 : 86-731-22778510
제휴 기관
담당자
Ms. Linda Chen
구인 제목 : sales manager
비지니스 전화 : 0086-731-22778508
WHATSAPP : 86-15886314519
스카 이프 : linda.chen908
이메일 : mr007@mrcarbide.com
Ms. Anna Kuang
구인 제목 : overseas sales manager
비지니스 전화 : 0086-731-22778508
WHATSAPP : 86-13762277283
WeChat : 86-15886314519
이메일 : mr006@mrcarbide.com
Ms. Aimee Xiao
구인 제목 : overseas sales manager
비지니스 전화 : 0086-18593402651
WHATSAPP : 86-18593402651
WeChat : 86-18593402651
이메일 : mr009@mrcarbide.com
Cissy
구인 제목 : overseas sales manager
비지니스 전화 : 0086-17336697295
WHATSAPP : 86-17336697295
WeChat : 86-17336697295
이메일 : kefu002@mrcarbide.com
Ms. Vicky Yuan
구인 제목 : overseas sales manager
비지니스 전화 : 0086-18390279008
WHATSAPP : 0086-18390279008
WeChat : 0086-18390279008
이메일 : mr001@mrcarbide.com